Kjenner du Gud?
Webmaster`s Corner - , Fred

Da Carl I. Hagen var i 30-årene, skrev han selvbiografien "Ærlighet varer lengst". Den har jeg lest, og den har gitt meg kunnskap om den tidligere partilederen. Likevel kjenner jeg ikke Carl I. Hagen.

GOD2_1.jpg
Jeg vet ikke om barna hans har lest boken hans, men han er deres far og de har et personlig forhold til ham.

Kjenner du Gud?

Bibelen er det nærmeste du kommer en autorisert biografi om Gud. Den har jeg lest fra perm til perm flere ganger. Og det har gitt meg kunnskap om Gud. Men det i seg selv - er ingen garanti for at jeg kjenner Gud og har et personlig forhold til ham som Far.

For å bli kjent med Gud, må vi tilbringe tid sammen med Ham. Snakke med Ham og lytte til det han har og si.

Charles G. Finney sa det slik: "...kristendom er erfaring. Det er bevisthet. Personlig samkvem med Gud er nøkkelen til det hele." (Kraft fra det høye, s. 32)

"Vi har lært å kjenne den kjærlighet Gud har til oss, og vi har trodd på den." (Joh 4, 16)

Kjenner du Gud?

© Copyright 2014 by Jesus Online (www.jesusonline.no)