Virtuelt fellesskap med Jesus i sentrum


Bibelundervisning Sist oppdatert: ,


Billig nåde?
Bibelundervisning - , Pastor Bjørnar Heimstad

Tips en venn   Skriv ut

Paradoksalt nok har forkynnelsen av Guds nåde møtt massiv motstand helt fra den første menighets tid og fram til i dag. Dette til tross for at vi både er frelst av nåde, blir bevart ved Guds nåde og kommer til Himmelen – bare av nåde. Eller som de sa i gamle dager: «Det er nåde den hele vei.»

billig_naade_1.jpg
Ordene nåde og billig

Hvordan noen kan komme på å bruke ordene billig og nåde i samme setning, er for meg ubegripelig. Nådeforkynnelsen kan nemlig på ingen måte komme under kategorien billig.

Fra Guds side ble den høyeste pris som noen gang har blitt betalt, gitt da Gud gav Sin egen Sønn for vår frelse.

«For dere vet at det ikke var med forgjengelige ting som sølv og gull dere ble frikjøpt fra det tomme livet dere arvet fra fedrene, men med det dyrebare Kristi blod, som av et lam uten lyte og uten flekk.» (1.Pet.1,18 – 19)
Fra vår side mottar vi Guds frelse uten å ha noe som helst å betale med. Det er derfor det kalles nåde. Vi mottar Guds frelse gratis, ufortjent – av nåde.
«For av nåde er dere frelst, ved troen, og det er ikke av dere selv, det er Guds gave, ikke av gjerninger, for at ikke noen skulle rose seg.» (Ef.2,8 – 9)
Så lenge vi må betale for å få noe, lite eller mye, faller det utenom kategorien gave.

Alt fra Gud er av nåde

Vi blir frelst av nåde.
Når Han helbreder oss, er det av nåde.
Han har gitt oss nådegaver.
Vi blir rettferdiggjort ufortjent av Hans nåde. (Rom3,24)
Paulus sier at han fikk nåde til å bli apostel. (Rom.1,5)
Nåden oppdrar oss, slik at vi legger av ting som hindrer oss i livet med Jesus. (Tit.2,11 – 12)
- Og slik kunne jeg fortsette i det uendelige. Men du kan like godt slå opp i din egen bibelordbok og fryde deg over nådens livsviktige plass i våre liv i dag. Her vil forresten enhver pastor og forkynner finne nok prekener fram til år 2010.

Nåden er vårt rette element

Oksygen er det elementet vi mennesker lever i her på jordkloden. Får vi for lite surstoff, kveles vi. Ingen av oss får problemer om vi får plenty med frisk luft hver eneste dag. Da trives vi og blomstrer, og kan puste lettet ut og inn i et liv i frihet.
Fiskens rette element er vann. Ingen fisk klager over at det er for mye vann i sjøen. Men blir det for lite vann, kan det få katastrofale følger.
Guds nåde er selve elementet for det nye livet vi har fått i Kristus. Når vi hører Guds nåde forkynnes, skapes det liv og trivsel. Gleden i Herren forløses i vår ånd. Takksigelse til Gud blir vår daglige melodi og sang.
Problemet oppstår ikke ved at det forkynnes for mye av Guds nåde. Skadene oppstår når vi får for lite nådeforkynnelse. Lovisk og fordømmende forkynnelse suger oksygenet ut av våre åndelige lunger.

Vi holdt på å kveles

Trine og jeg var for noen år siden på en konferanse der hovedtaleren praktisk talt holdt på å kvele oss. Folk som hadde vært frelst i flere år, mistet troen på at de var frelst – og kom fram for å bli frelst på nytt igjen. Til og med predikanter begynte tilsynelatende å tvile, og gikk fram til alteret når frelsesinnbydelsen ble gitt. Alt var synd og fordømmelse, og Gud ble presentert som én som hele tiden er på jakt etter oss for å finne feil, og alt som i følge predikantens kulturelle bakgrunn var synd.
I etterpåklokskapens lys skjønner jeg jo at vi burde forlatt selskapet på et tidlig tidspunkt. Men når hjernen ikke får nok surstoff, da blir også tankene uklare og rørete.
Siste dagen i samme konferanse kommer en annen forkynner inn. Han taler om Jesu seier på korset og alt Gud gjorde for oss der i Sin nåde. Det var som om vinduer og dører ble åpnet igjen. Frisk luft kom inn i forsamlingen. Folk trakk lettelsens sukk og ble glade igjen.

Jeg ser det samme fenomenet i dag når jeg av og til ser ulike kristne TV programmer. I de menigheter der forkynnes mye krav og bud, og alt annet som vi burde og ikke burde gjøre, sitter folk alvorlige og lukket. Man prøver å piske fram et «halleluja» i ny og ne fra talerstolen, men klangen i «fryderopene» er mekaniske og kommer fra lange ansikter. Menighetene ser rett og slett ikke glade ut.

Men så kan man se andre forsamlinger, der Kristus og det vi har og er i Ham forkynnes. Der er det smil, glede og senkede skuldre.

Fatal nådeforkynnelse

Den eneste «nådeforkynnelse» som kan få sjebnesvangere konsekvenser, er nå den blandes med loviskhet. Paulus kaller denne dødelige blanding av lov og nåde et annerledes evangelium. Og i Galaterbrevet ser vi hvordan apostelen på det sterkeste advarer mot slik forkynnelse.
«Men selv om vi eller en engel fra himmelen skulle forkynne dere et annet evangelium enn det vi har forkynt dere, han være forbannet» (Gal.1,8 og 9).
Og så leser vi gjennom hele Galaterbrevet hvordan han advarer mot judaistene, som hadde sneket seg inn i menighetene for å prøve å legge de troende under trelldom igjen.

Dersom du og jeg kan legge noe til frelsen, da døde Kristus forgjeves. (Gal.2,21). Da vil Joh,3,16 være bibelhistoriens største fiasko. Men vi kan ikke legge noe til Guds frelse, og dersom vi forsøker det, er det et hån mot Kristi fullbrakte verk på Golgata.

Vår fiende, djevelen har gjennom hele menighetens historie prøvd å dra Jesu fullbrakte verk ned på et ikke-troverdig plan. Og kan han holde oss sysselsatt med eget strev, kan han bevilge seg selv mange fridager. Lovgjerninger, som tillegg til frelsen nådde en topp under avlattiden i Middelalderen. Men også i vår tid er det nok mange som gir seg selv noen ekstra «fader vår» og «ave maria» som botemiddel for syndstilgivelse.

Denne dødelige sammenblanding har fått en slik katastrofalt gjennomtrengende kraft i folket, at mange tenker: «Angående frelsen og evig liv, får jeg gjøre så godt jeg kan, og så får Gud gjøre resten.»
Det du og jeg eventuelt skulle kunne bidra med i så måte gjennom et langt liv, både som frelst og ufrelst, vil ikke veie et milligram på Guds vektskål. Alt Gud gjør for oss, gjør Han fordi Han har sagt seg fornøyd med Sønnens fullbrakte frelsesverket. Å tro noe annet, det er billig nådeforkynnelse, og en vanære mot Korset.

Vi kommer ikke under Guds dom og forbannelse dersom vi gjør feil eller faller i synd. Tvert imot: «Så mange som bygger på lovgjerninger, er under forbannelse.» (Gal.3,10).

Guds store nåde mot oss

Bare i nådens kraft, i nådens element, kan du og jeg fungere sammen med Gud. Nådens kraft gjorde Paulus til den første kirkes største misjonær. Den samme Guds nåde lever vi i i dag. Og dersom Gud handler med oss på grunn av en Annen (Jesus), og ikke på grunn av noe i oss selv, da kan også vi senke skuldrene og gi Gud ære for alt i våre liv.

---
Skrevet av pastor Bjørnar Heimstad, International Gospel Mission    


© Copyright 2012 Jesus Online - Toppen av siden

Siste overskrifter:

Bibelundervisning
Billig nåde?
Tro, håp, be og ta imot